Dit is Rome

Geschiedenis van Rome

Geschiedenis van Rome

Rome heeft een indrukwekkende geschiedenis van meer dan 2500 jaar. Het heeft zich geëvolueerd van klein dorp tot centrum van een gigantisch rijk tot het centrum van de grootste religie van de wereld, het Christendom. De stad heeft een turbulente geschiedenis waar talloze boeken over geschreven zijn. Om snel een beeld te krijgen van de geschiedenis van Rome, is hier onder een beknopte samenvatting te lezen met de belangrijkste periodes die de stad heeft doorlopen.

Over het ontstaan van Rome bestaan een groot aantal verschillende verhalen. De belangrijkste legende wil dat de stad is gesticht door de tweeling Romulus en Remus. De tweeling is nog overal in Rome te zien, mede omdat ze worden afgebeeld in het wapen van de stad. Hierin is te zien dat ze gevoed worden door een wolf, die de tweeling heeft opgevoed nadat de te vondeling waren gelegd door Mars, god van de oorlog. In werkelijkheid is de stad waarschijnlijk ergens in de 8e eeuw voor Christus begonnen als klein dorp. Het was gevestigd op het Palatijn, één van de zeven heuvelen van Rome waar ook het Forum Romanum is opgegraven. De ligging aan de rivier de Tiber heeft er voor gezorgd dat goederen makkelijk geleverd konden worden en dat de handelsmacht van de stad snel kon groeien. In de vierde eeuw voor Christus waren er inmiddels 7 nederzettingen in het hedendaagse Rome die handel met elkaar dreven en met elkaar in verbinding stonden doormiddel van een muur.

De muur zorgde voor een beschermde omgeving en maakte het mogelijk dat binnen de muur de bevolking snel kongroeien. Rond de achtste eeuw voor Christus was Rome al de rijkste en belangrijkste stad van Europa. Op zijn hoogtepunt besloeg het Romeinse rijk het grootste deel van Europa en de Middellandse Zee. Het verval begon zich in tez zetten in de derde eeuw na Christus. Het rijk verloor terrein en werd opgesplitst in een West Romeins rijk en een Oost Romeins rijk. Keizer Constantijn verplaatste de hoofdstad van Rome naar Constantinopel, het hedendaagse Istanbul. Deze verplaatsing had tot gevolg dat de rijkdom en het inwonersaantal van Rome snel afnam. De macht van Rome werd behouden door zijn cruciale rol in het Christendom. Op de plaats waar de heilige Peter op de kop werd gekruisigd werd de Sint Pieter gebouwd, waar ook het pausdom zich zou vestigen. Naarmate het Chistendom zich over Europa, en later over de wereld, verspreidde, nam ook de rijkdom in de stad weer toe.

In de middeleeuwen werd Rome een belangrijke bedevaartsplaats en werd het geteisterd door de strijd tussen het Heilige Roomse Rijk en de Paus. Door de grote verdeeldheid verarmde de stad en raakte het opnieuw in verval. Toen de rust in de 15e eeuw was teruggekeerd bloeide Rome weer op en werd het sterk beïnvloed door de Renaissance. De Pausen investeerden in gebouwen die hun grote macht moesten reflecteren. Door het bouwen van extreem dure gebouwen als de nieuwe Sint Pietersbasiliek en de Sixtijnse Kapel moest Rome andere Italiaanse steden als Florance en Venetïe aftroeven.

In de 19e eeuw stond de eenwording van het Koninkrijk van Italië centraal. Rome was destijds middelpunt van de strijd. Rome werd pas laat bij het Koninkrijk gevoegd omdat het onder bescherming stond van Frankrijk. In 1863 werd het toch ingelijfd en werd het de hoofdstad van Italië.De eenwording stimuleerde veel zuid Italianen om naar Rome te verhuizen, meestal om economische redenen. De macht van de Paus in op last van het verdrag van de Lateranen in 1929 beperkt tot het land Vaticaanstad. Na de tweede wereld oorlog is Italië weer een republiek geworden en is Rome uitgegroeid toteen van de belangrijkste toeristische bestemmingen ter wereld.

Share this page